Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 và những con số - ảnh 1

Linh Anh - Nghiêm Huê